Fil.lis. Pirkko Lahden puhe Runoviikon avajaisissa 5.7.

Fil.lis. Pirkko Lahden puhe Runoviikon avajaisissa 5.7.

Kulttuurin merkitys mielenterveyteen

Suomalainen yhteiskunta rakastaa numeroita ja mittareita. Tiede on numeroita ja ne vakuuttavat, ovat faktaa. Numeroihin perustuen saadaan rahaa, tarve on osoitettu.

Taide on kokemuksellista. Sitä ei voi mitata, paitsi tapahtumien määränä. Laadullisesta vaikutuksesta ei ole mittareita. Sama koskee mielenterveyttä. Hyvä tai paha olo on subjektiivista kokemusta, ei numeroin kuvattavaa. Siksi kulttuurin vaikutusta on vähätelty samoin kuin mielenterveyden ongelmia. Myöskään rahaa ei näille sektoreille juuri tipu, koska ns. fakta puuttuu. Ihmisten omat toteamukset taiteen/kulttuurin vaikutuksesta eivät riitä, eivät ahdistuksen tai masentuneisuuden kokemuksetkaan.

Kuitenkin kulttuuri hoitaa ihmisten mielenterveyttä. Se tukee terveyttä, sitä käytetään hoidon osana ( taideterapiat) ja kuntoutuksen keinona. Kultturitapahtuma vie ihmisen lomalle sairaudesta, sytyttää mielen virikkeitä ja parhaimmillaan on katarttinen kokemus(hoidollinen vaikutus). Taide luo oikeuden tunteiden purkamiseen.Taidetapahtuma  katkaisee ihmisen aikaa: voi suunnitella osallistumista, osallistua ja muistella kokemaansa. Muistot voivat kantaa pitkälle.

Mikä on kulttuurin tarkoitus? Eikö se ole virkistää, osallistuttaa, luoda elämyksiä, herättää ja viihdyttääkin. Toki on tärkeää, mitä taidetta tarjotaan ja missä. Muistan sosiaalialan ihmisten katsoneen jossakin tapahtumassa vanhainkotiteatteria ja väkivaltakohtauksia. Kun oma työ, arki jo oli täynnä samoja kohtauksia, ehkä viihtyminen jäi vähäisemmäksi, mutta ei välttämättä oivaltaminen ja osallisuus.

Taide antaa oikeuden faktan ja fiktion yhdistämiseen, luvan heittäytyä hullutteluunkin. Taide / kulttuuri on mielen lääkettä.  Lääkärit voisivat kirjoittaa aivan uudenlaisia lääkereseptejä: liikuntaa päivittäin, kulttuuria viikottain jne.

Mehän arvostamme kokonaisvaltaista terveydenhoitoa, mutta se unohtuu melko täysin käytännössä. Suomalaisille luonto elämyksineen on mieltä tasapainottavaa elementtiä.

Virkistystä mieleenne tänään ja monia mielen matkoja Kajaanin runoviikkojen tarjoaman monipuolisen ohjelman mukana. Kaunis ympäristö syventää kokemuksiamme ja tämän Kajaanin ympäristö tarjoaa.

Tervetuloa hoitamaan omaa mielenterveyttänne.

Fil.lis. Pirkko Lahti