Kajaanin Runoviikko 2.-6.7.2014

Taisto2014-208b80cfa295e702598bea1f6553e49e.jpg

 IHMISET!

 EUROOPPA YHDENTYY

Hallitukset tiivistävät keskinäistä yhteistyötä. Komissiot jakavat julkilausumia samalla tahdilla, kuin YYA-vuosien kiihkeimpinä aikoina.

Eurooppalaisesta yhteisöstä muokataan voimakasta toimivaa ja vaurasta talousaluetta.

Paperitehtaat, teknologiayritykset, sanomalehdet ja tv-kanavat vaihtavat omistajaa kuin

Elopin Setä puhelinta.

 MEITÄ JAETAAN!

Tässä pelissä suuren eurooppalaisen yhteisön ydin määrittelee sen mitä reunoilla tehdään.

Millä kielellä, millä kurssilla ja millä valuutalla puheet käydään.

Meidän on integroiduttava uuteen globaaliin maailmaan, jossa kulttuuriset sekä maantieteelliset erityisolot puristetaan luottokortin kolminumeroisen turvakoodin läpi universaaliin bittivirtaan. Siellä me yksilöt kellumme omissa venhoissamme ja poimimme kyytiimme hyödykkeitä, jotka tekevät meidät onnellisiksi.

 MEITÄ MYYDÄÄN!

Meidän eurooppalaisten on pakko laajentaa elinpiiriämme. Meidän täytyy kasvaa ja voimistua. Meidän on asetettava itsemme kilpasille suurten maanosavaltioiden ja talousalueiden kanssa.  Alueiden, joissa taloudellinen menestys näyttää voimakkaasti nojaavan  orjatyötä teettäviin työmarkkinoihin.

 MUTTA JOSPA SITTENKIN!

Tämän kilpasilla olon takana onkin kyse jostain muusta kuin kehittyvästä teknologiasta ja tehokkaasti toimivista talousalueista.

Jospa eri mannerten päällä sijaitsevien maanosien populaatiot kasvavat liian suuriksi.

Jospa palleromme pinnalla alkaa kamppailu ei RAHASTA vaan RAVINNOSTA ja puhtaasta VEDESTÄ.

 TULISI VALKEUS!

Kun kaupan, teollisuuden ja viljelyn pelikenttiä jyvitetään uudelleen, kielellisellä merkkijärjestelmällä on ratkaiseva merkitys.  Kuka sopii mitä ja missä.

Ja mitä sovitaan, jos sovitaan.

Toimimmeko  uudessa maailmassa englanninkielisen matemaattisen ajattelun määrittämillä  alueilla.  Vai onko meidän rationaalisen ajattelumme filosofinen kulmahammas saksankielinen sanajärjestys.

Jospa meidän pienen maamme todelliset kielelliset mahdollisuutemme ovatkin Kiinan kulttuurissa. Monituhatvuotisessa Taolaisessa ajattelussa, kielellisessä merkkijärjestelmässä ja väsymättömässä puurtamisessa.

Vai löytyisikö kansainvälisen ruokahuollon uudeksi välineeksi arabiankieliseen kulttuuriin perustuvat traditiot.

 JA ALKAISI UUSI AIKA

On mahdollista, että tämä meidän Suomemme vähäväkinen ja kuitenkin monikielinen kulttuurimme on se seuraava ja kauan odotettu suurten innovaatioiden alkuvoima.

Meidän lähihistoriamme osoittaa, että olivatpa kulttuuriset taustamme mitkä tahansa, niin kovassa puristuksessa kykenemme yksilöinä luomaan hyvin toimivia pienyhteisöjä. Nämä yhteisöt kykenevät tuottamaan kekseliästä ja toimivaa kollektiivista  toimintaa. Uutta slangia ja ajattelun mallia.

 

TAISTO REIMALUOTO